Ruteplanlægning og diverse
Praktisk ruteplanlægning

Vejledning om rutebeskrivelse m.v.

Udgangspunkt for kørslen

-   Vi kommer med veteranlastbil og chauffør
-   Klassens kontaktperson styrer kørslens afvikling
-   Musikanlægget styres af klassens specialist

Råd og bemærkninger

-   HER STARTER VI betyder at her mødes vi med jer. Vi kan mødes med jer ved gymnasiet, stationen eller privat; alt efter jeres ønske.

-   Vi kommer senest 30 min før afgang og hjælper gerne med fastgørelse af udvendig udsmykning.

-   Vi kører med ca. 30 km/t i byerne og 50 km/t på landet.

-   Vi må ikke køre med jer på motorveje eller motortrafikveje.

-   Normalt er et besøg på ca. 15 min. Fortæl jeres familie og venner om det korte ophold, så de ikke bliver skuffede.

-   Rutebeskrivelsen returneres til os.

Gode råd til kørslen
-   Lav et banner - vi hjælper med fastgørelse.

-   Vi har musikanlæg på bilen, der kan afspille fra IPod. I skal selv indspille den musik, som I vil høre.

-   Se vejrudsigten inden kørslen - medbring evt. vindjakke eller trøje.

-   Pas godt på jer selv - såfremt der er en der bliver til fare for sig selv på grund af beruselse vil den pågældende efter samråd mellem chauffør og kaptajn blive sat af og dermed udelukket fra at deltage i resten af turen.